Inspiratiesessies

Tijdens 1-daagse inspiratiesessies brengen wij kunstbeleving naar bedrijfsleven, wetenschap, overheid, onderwijs,
gezondheidszorg en naar de gemeenschap.

Op een laagdrempelige manier laten we via de taal van kunst het publiek op een andere manier naar hun dagelijkse werkelijkheid kijken. In de groepsgesprekken die we in de loop van de sessie voeren met de deelnemers, brengen we hen ook bij op welke manier je kunt reflecteren op je eigen beleving en op dat van anderen. En hoe je daar op je eigen manier weer expressie aan kan geven door te schilderen, te tekenen, muziek te maken, te schrijven, video of geluidsopnamen te maken.

Dialoog
Juist door de combinatie van waarneming, interpretatie, reflectie en expressie aan te bieden, versterken we zowel de oordeelsvorming als het creatieve vermogen van mensen. Daarnaast heeft het in groepsverband met elkaar in dialoog gaan als neveneffect dat de mensen zich onderling ook betrokken voelen met elkaar.

Diepgang
Omdat kunstbeleving ook het psychische en emotionele deel van de hersenen aanspreekt, wordt er een andere kwaliteit van het gesprek bereikt. Onze ervaring is dat jong en oud dit soort reflectieve gesprekken als diepgaand, waardevol en leerzaam ervaart.

Recente inspiratiesessies 

Gezondheidszorg: Klimt’s Medizin voor vrouwelijk leiders
klik op link voor meer info

Gemeenschap: Boticelli’s La primavera tijdens internationale vrouwendag
klik op link voor meer info

Bedrijfsleven: Plato’s en Bosch’ Bolvormige wezens voor data analisten
klik op link voor meer info

Aanbod:

  • Wil je aan jouw projecten, exposities of teambuilding een professioneel begeleid, betekenisvol offline gesprek toevoegen, of
  • Wil je aan een goed gesprek een kunstzinnige opvolging geven, of
  • Wil je rondom kunstbeleving een goed en zinvol gesprek voeren, of
  • Wil je de kracht van reflectie en visualisatie  toevoegen aan bijvoorbeeld visie – of leiderschapstrajecten?

Neem dan contact op met ons.