Missie

ART HUMANIZES SOCIETY

Wij zijn inspirators, bedenkers en uitvoerders van kunstprojecten en inspiratiesessies waarmee we de dialoog tussen publiek, kunstenaar en kunstwerk tot stand brengen. Wij dagen uit om verder te gaan dan alleen maar het (virtueel) consumeren van kunst. Omdat wij geloven dat kunst werelden en mensen met zichzelf en met elkaar kan verbinden.

Impact
Wat doet het kunstwerk met je? Op welke manier heeft het je als mens beïnvloed, heeft het impact gehad, dan wel verschillende werelden met elkaar verbonden?  En wil je jouw ervaring offline, face-to face delen? We zien een groeiend verlangen bij jong en oud, zowel bij kunstenaars als niet-kunstenaars naar humanisering van de samenleving. Waar is de menselijke maat? En hoe wordt de fysieke offline ontmoeting rondom kunst weer de moeite waard?

Ruimte, tijd en aandacht
Ons werk als beeld- en taalkunstenaars laat ons dagelijks ervaren dat we pas impact hebben, als het publiek de ruimte en de tijd heeft om stil te staan bij de persoonlijke ervaring. Tijd en ruimte die schaars lijken om met aandacht te kijken, te horen, te voelen en te reflecteren. En precies daar wringt de schoen. Of beter gezegd: zien wij de uitdaging.

Uitreiken, kleinschalig en persoonlijk
Hoe kun je invloed uitoefenen op de ontvangstknop van het publiek? Dat kun je doen door innovatieve, grootschalige projecten te initiëren waarmee je meer publiek naar de kunstwereld brengt. Maar je kunt het ook doen, door de kunstwereld op een intiemere, kleinschaliger manier naar het publiek te brengen. Oftewel: door een persoonlijke en menselijke uitreiking te doen om werelden met elkaar te verbinden.

Samen doen
Die uitreiking doen wij door in onze projecten de juiste randvoorwaarden te scheppen voor het publiek, zodat het ook de tijd en aandacht wil geven aan de eigen ervaring en de interactie. Een grote inspiratiebron voor ons is performance artist Marina Abramovic. In haar Ted X talk spreekt zij in haar verhaal op 11 minuut 59 de treffende woorden:

“The audience and the performer make the piece together.” 

Schermafbeelding 2019-10-03 om 15.17.06

Stimuleren van menselijke betrokkenheid
Het fysiek ervaren van anderen in een ruimte, met wie je een reflectief gesprek voert  of kunstzinnige expressie geeft als antwoord op de kunstbeleving, zijn bewezen methoden om de mens naar zichzelf, naar elkaar en naar een groter geheel te laten kijken. Als je dus deze ervaring toevoegt aan kunstbeleving, stimuleer je in onze visie betrokkenheid. Betrokkenheid bij de inspiratiebronnen en het creatieproces van de kunstenaar èn betrokkenheid bij elkaar. En die onderlinge betrokkenheid stimuleert op den duur gevoelens van menselijkheid. Iets wat volgens ons hard nodig is in de roep om een duurzame humane samenleving.